Jokainen ansaitsee palautteen!

DeepLeap 2019
BC Papulan vuokralaisina on useita mikroyrittäjiä, joilta puuttuvat ympäriltään kollegat, jotka antavat palautetta kehittymistä varten. Yrittäjät toimivat aktiivisesti asiakkaiden ja verkostojensa kanssa, ja työpäivät sisältävät paljon kohtaamisia. Ja jokainen kohtaaminen on yrittäjälle mahdollisuus saada palautetta. 

Mihin tarvitsemme palautetta?

Ilman systemaattista palautetta on jokaisen meistä vaikea arvioida, miten onnistumme työtehtävissä ja erityisesti missä löytäisimme kehittämisen mahdollisuuksia. Tapaamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen toimii hyvänä vertailukohtana, jos yrittäjä ei kerää esimerkiksi säännöllisesti asiakaspalautetta. Myös jokaiselle kehittynyt valistunut pelisilmä antaa viitteitä onnistumisistamme. Haasteena on vain se, että saatamme olla lähisokeita tai –kuuroja sanoille tai teoille, joille oli tarkoitettu muu merkitys kuin olimme tulkinneet.

 

Itsetuntemus voidaan kiteyttää tietoisuudeksi omasta käyttäytymisestä ja sen vaikutuksesta muihin ihmisiin sekä oman toiminnan päämääriin. Jokainen voi tarkastella käyttäytymistään sen perusteella, miten paljon tiedämme itsestämme ja miten paljon toiset ihmiset tietävät meistä. Ymmärryksen lisäämiseksi palaute toimii olennaisen tärkeänä rakennusaineena. Kasvu ja kehittyminen helpottuvat, kun saamme palautetta toiminnastamme ja käyttäytymisestämme.

 

Kannusta ja anna palautetta muille

 

Milloin Sinä olet edellisen kerran antanut tai vastaanottanut palautetta? Jokainen ansaitsee palautteen ja haluamme olla tukemassa parempaa palautekulttuuria myös BCP:n asiakkaiden keskuudessa.

 

Deep Lead Oy tarjoaa BCP:n asiakkaille ystävänpäivän kunniaksi mahdollisuuden lahjoittaa ystävälleen tai itselleen 360-palautteen puoleen hintaan. 360-palautteessa saadaan kommentteja eri vastaajaryhmiltä sekä laaditaan henkilökohtainen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma kehittymisen tueksi. Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

 

Kannustamme muistamaan, että jokainen ansaitsee palautteen, joten rohkaiskaa ja antakaa tarvittaessa rakentavaa palautetta aina kun siihen pystytte!

 

Yhteistyöterveisin,

Dosentti, KT Tommi Kinnunen ja Deep Lead Oy:n valmentajat

tommi.kinnunen@deeplead.com